ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1.  ΜΕΛΕΤΗ
  Δημιουργία κεντρικής ιδέας σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με ξεκάθαρο όραμα για την αποπεράτωση του έργου.
 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Συνεργασία όλων των ειδικοτήτων της ομάδας μας, για πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση του έργου.
 3. ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
  Συνεχής υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων των νομικών και πολεοδομικών ζητημάτων.
  -δημόσια έγγραφα
  -εγκρίσεις.
 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  Οργάνωση εργοταξίου, διαρκής επίβλεψη, και παράδοση με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και την ποιότητα κατασκευής.