ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Για την MG η ποιότητα κατασκευής δεν προέρχεται μόνο από τον έλεγχο και την επίβλεψη.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ για εμάς σημαίνει να γίνεται η δουλειά σωστά, αμέσως και με την πρώτη φορά.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες και κορυφαίες εταιρίες στα δομικά υλικά, παραδίδουμε όλες τις κατασκευές και τα κτίρια με υψηλή ποιότητα και με μια ομαλή ροή των εργασιών, διατηρώντας ένα σταθερό ρυθμό αφαιρώντας κάθε άγχος από τους πελάτες μας.

Από το σχεδιασμό μέχρι την παράδοση, έχουμε τον έλεγχο σε κάθε πτυχή της κατασκευής εγγυώμενοι την ικανοποίηση του πελάτη μέσω της συμπίεσης του κόστους, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα και ακολουθώντας πιστά τον προϋπολογισμό.

Βασιζόμαστε στην νοοτροπία εφαρμογής των υψηλότερων προδιαγραφών λειτουργίας και απόδοσης..

Όλοι οι πελάτες μας εκτιμούν την λειτουργικότητα και την εξαιρετική σχεδίαση του κτιρίου τους, νιώθοντας υπερηφάνεια καθώς τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξάνουν σε οικονομική αξία.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η διαμόρφωση ενός λεπτομερούς σχεδίου δόμησης αποτελεί θεμελιώδη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα στη διαχείριση και εκτέλεση κάθε έργου.

Κατά την ανάπτυξη του λεπτομερούς σχεδίου δόμησης, συνηθίζεται να δίνεται έμφαση είτε στον έλεγχο του κόστους είτε στο χρονοδιάγραμμα, κρατώντας ΠΑΝΤΑ μια ισορροπία μεταξύ τους.

Εάν έχει ορισθεί ένα ποσό προϋπολογισμού του έργου, τότε δημιουργούμε ένα λεπτομερές σχέδιο δόμησης που λειτουργεί σαν την βάση για την εφαρμογή του προγράμματος και την εξέλιξη των εργασιών.

Εάν έχει ορισθεί ένας συγκεκριμένος στόχος τότε δημιουργούμε ένα λεπτομερές σχέδιο δόμησης/κατασκευής που λειτουργεί σαν την βάση για την δημιουργία του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Η δημιουργία ενός λεπτομερούς σχεδίου δόμησης είναι πολύ σοβαρή διαδικασία για τη μετέπειτα διαχείριση της κατασκευής, δεδομένου ότι πρέπει να προσδιορίσει, να περιγράψει και να συμπεριλάβει τους ακόλουθους παράγοντες: