ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η διαχείριση έργου συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του. 
Ένα έργο μπορεί να είναι άριστα σχεδιασμένο καθώς τα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι να διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, αλλά αν δεν είναι όλες οι πτυχές του έργου αριστοτεχνικά προσαρμοσμένες και συντονισμένες, μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό, να ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα, ή να υπολείπεται σε ποιότητα.

Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε έχει την δική του αποκλειστική ομάδα που εστιάζει στην συνολική εικόνα του, καθορίζει τις προτεραιότητες, συντονίζει τις δραστηριότητες και τους εργαζόμενους, εξασφαλίζοντας ότι ο στόχος που έχει ορισθεί θα υλοποιηθεί έγκαιρα και με απόλυτη ακρίβεια.

Η MG θεωρείται ειδική στη διαχείριση έργων διότι διαθέτει εμπειρία στον χειρισμό των πιο πολύπλοκων θεμάτων μηχανικής σε έργα δόμησης.

Ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε όλες τις πτυχές ακόμη του πιο σύνθετου έργου, από την μηχανική έως την προμήθεια υλικών και από την δόμηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι.

Ένα από τα δυνατά σημεία μας είναι η δυνατότητα να αναγνωρίζουμε θέματα πριν αυτά γίνουν προβλήματα και επειδή οι συγκρούσεις εμφανίζονται αμέσως οι υπεύθυνοι του έργου φροντίζουν να επιλυθούν τάχιστα.