ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι κατασκευές είναι εξ’ορισμού ένας επικίνδυνος κλάδος.

Οι εργαζόμενοι κάνουν εκτεταμένη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, ισχυρών εργαλείων και καυστικών χημικών.Ανυψώνουν βαριά αντικείμενα και εξοπλισμό ενώ είναι πολύ συνηθισμένο να εργάζονται σε ιλιγγιώδη ύψη.

Φυσικά κάθε εργοδότης έχει την ευθύνη να παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας που να είναι ασφαλές και απαλλαγμένο από γνωστούς κινδύνους. Χωρίς επαρκή ασφάλεια και διαδικασίες υγιεινής, οι τραυματισμοί στο εργοτάξιο είναι αναπόφευκτοι. Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που παρέχουμε στους υπαλλήλους μας είναι η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στο γραφείο μαζί με την πρακτική εφαρμογή τους στο εργοτάξιο, για την πρόληψη των τραυματισμών, στο χώρο εργασίας.

Πιστεύουμε ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, αποτελεί βασική ευθύνη της διοίκησης και πρέπει η υιοθέτηση της νοοτροπίας «πρώτα η ασφάλεια» να αντιμετωπίζεται σαν μια φυσιολογική καθημερινή δραστηριότητα της εργασίας μας. Συγχρόνως προσπαθούμε, με την ενσωμάτωση των καλύτερων διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας και πρακτικών να πετύχουμε τους στόχους μας για συνεχή βελτίωση της ανθρώπινης ασφάλειας, σε όλα τα έργα μας.

Δεσμευόμαστε για όλα τα ακόλουθα θέματα ασφάλειας σ’ όλα τα εργοτάξια μας:

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 1. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚO ΣΤΑΔΙΟ
  Κάθε εργοτάξιο έχει τις δικές του μοναδικές αλλά και γνωστές προκλήσεις ασφάλειας. Η οικοδόμηση μιας κατοικίας έχει λιγότερους κινδύνους απ’ ότι το εργοτάξιο ενός μεγάλου εμπορικού/επαγγελματικού κτιρίου.

  Η MG τροποποιεί αναλόγως, όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο εργοτάξιο, εκτιμώντας συνεχώς τους κινδύνους…
 2. ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
  Οι διαχειριστές κάθε έργου καθορίζουν όλες τις ζώνες περιορισμένης πρόσβασης για το κοινό, τοποθετούν έγχρωμες ταινίες, περιφράξεις και λαμαρίνες με σαφή και εύκολα κατανοητά σήματα…
 3. ΟΡΑΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
  Οι χώροι εργασίας, οι σκάλες και οι διάδρομοι διατηρούνται πάντα ελεύθεροι από σκουπίδια, ξυλεία ή συσσωρευμένα υλικά κατά την διάρκεια οικοδόμησης…
 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ

  Οι πτώσεις από ύψος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην οικοδομή. Τοποθετώντας μια μεταλλική μπάρα κατά μήκος της άκρης μιας στέγης ή ενός διχτιού κατά μήκος της γραμμής της οροφής για να προφυλάξει τους εργαζόμενους από την πτώση είναι δεδομένο για την MG….
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

  Αξιολογούμε όλο τον εξοπλισμό για πιθανές ζημιές και θέτουμε εκτός υπηρεσίας οτιδήποτε εμφανίζει την παραμικρή δυσλειτουργία. Όλα τα μηχανήματα είναι κατάλληλα και επιθεωρούνται πριν τη χρήση….
 6. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Όλο το προσωπικό και οι εργαζόμενοι μας εφοδιάζονται με προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας πριν την είσοδο τους, στο χώρο εργασίας…

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 1. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚO ΣΤΑΔΙΟ
  Κάθε εργοτάξιο έχει τις δικές του μοναδικές αλλά και γνωστές προκλήσεις ασφάλειας. Η οικοδόμηση μιας κατοικίας έχει λιγότερους κινδύνους απ’ ότι το εργοτάξιο ενός μεγάλου εμπορικού/επαγγελματικού κτιρίου.

  Η MG τροποποιεί αναλόγως, όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας στο εργοτάξιο, εκτιμώντας συνεχώς τους κινδύνους…
 2. ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
  Οι διαχειριστές κάθε έργου καθορίζουν όλες τις ζώνες περιορισμένης πρόσβασης για το κοινό, τοποθετούν έγχρωμες ταινίες, περιφράξεις και λαμαρίνες με σαφή και εύκολα κατανοητά σήματα…
 3. ΟΡΑΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
  Οι χώροι εργασίας, οι σκάλες και οι διάδρομοι διατηρούνται πάντα ελεύθεροι από σκουπίδια, ξυλεία ή συσσωρευμένα υλικά κατά την διάρκεια οικοδόμησης…
 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ

  Οι πτώσεις από ύψος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην οικοδομή. Τοποθετώντας μια μεταλλική μπάρα κατά μήκος της άκρης μιας στέγης ή ενός διχτιού κατά μήκος της γραμμής της οροφής για να προφυλάξει τους εργαζόμενους από την πτώση είναι δεδομένο για την MG….
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

  Αξιολογούμε όλο τον εξοπλισμό για πιθανές ζημιές και θέτουμε εκτός υπηρεσίας οτιδήποτε εμφανίζει την παραμικρή δυσλειτουργία. Όλα τα μηχανήματα είναι κατάλληλα και επιθεωρούνται πριν τη χρήση….
 6. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Όλο το προσωπικό και οι εργαζόμενοι μας εφοδιάζονται με προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας πριν την είσοδο τους, στο χώρο εργασίας…