ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η αρχιτεκτονική μας, δεν περιορίζεται μόνο στη μορφολογία των κτιρίων, αλλα εισχωρεί και στο εσωτερικό τους, όπως επίσης επεκτείνεται στον περιβάλλοντα χώρο. Σε οποιαδήποτε κλίμακα και να δουλεύουμε, δίνεται η ίδια βαρύτητα στη λεπτομέρεια, με αφοσίωση στη κεντρική μας ιδέα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Εμείς, σαν αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων, λαμβάνουμε υπόψη μας την ανθρώπινη κλίμακα και εφαρμόζουμε αντίστοιχη κλίμακα και στις αρχές της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων. Έχουμε μια πολυδιάστατη προσέγγιση του χώρου η οποία προάγει το συναίσθημα της οικειότητας και της άνεσης.
Πρόθεση μας είναι να δημιουργούμε χώρους βασιζόμενοι στην άποψη του κάτοικου ή του χρήστη.

ΤΟΠΙΟ

Το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνουν οι αρχιτέκτονες τοπίου εκτείνεται από το λεπτομερή σχεδιασμό έως τον σχεδιασμό τοπίου ευρείας κλίμακας. Ο εξωραϊσμός του τοπίου είναι τόσο επιστήμη όσο και τέχνη και απαιτεί παρατηρητικότητα και ικανότητες σχεδιασμού.Οι αρχιτέκτονες τοπίου λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία της φύσης και τους παράγοντες δόμησης και τα συνδυάζουν ανάλογα.

Κατανοούμε την ιδέα συνολικά και προετοιμάζουμε το συνολικό σχέδιο, από το οποίο δημιουργούνται τα επιμέρους λεπτομερή σχέδια και οι τεχνικές προδιαγραφές.